Privacy-verklaring

Privacyverklaring (onderdeel uitmakend van de Algemene Voorwaarden)

Deze verklaring is beschikbaar als PDF op de volgende link: Privacyverklaring La Tulipe Jaune

La Tulipe Jaune is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
La Tulipe Jaune
Rooseindsestraat 43 J
5705 BP Helmond (Nederland)
Website: www.tulipejaune.nl
Mailadres: [email protected]
Telefoon: +31 (0)492 792 492

Persoonsgegevens die wij verwerken
La Tulipe Jaune verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en producten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam en bedrijfsnaam
- Geslacht (als u hiervoor kiest)
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Website
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een account op de website aan te maken, in correspondentie/contactformulier of telefonisch
 
Uitzondering:
- Als u een account hebt aanmaakt hebben wij niet de beschikking over uw wachtwoord

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
La Tulipe Jaune verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Kamer van Koophandel-nummer
- BTW-nummer (als u hiervoor kiest)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
La Tulipe Jaune verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om bestelde artikelen bij u af te (laten) leveren
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Het afhandelen van uw betaling, en het incasseren van facturen
- Verzenden van onze nieuwsbrief (als u hiervoor gekozen hebt)

Geautomatiseerde besluitvorming
La Tulipe Jaune neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van La Tulipe Jaune) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
La Tulipe Jaune bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw (factuur)gegevens zolang wettelijke voorschriften dit verlangen. Als u een account hebt aangemaakt en wenst dat wij deze gegevens verwijderen, kunt u een verzoek hiertoe bij ons indienen.

Delen van persoonsgegevens met derden
La Tulipe Jaune verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Denk hierbij aan PostNL/B-post of andere transporteur, In-Kas-intermediair (incassobedrijf) en het hostingbedrijf van de webshop.
 
U dient zich ervan bewust te zijn dat La Tulipe Jaune niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites die via een link op onze website bereikbaar zijn. (met name bedoelen wij hier de catalogi van onze leveranciers)
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
La Tulipe Jaune gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door La Tulipe Jaune en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

La Tulipe Jaune wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
La Tulipe Jaune neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].

Indien u andere vragen of twijfels heeft over ons privacy-beleid kunt u ook altijd contact met ons opnemen.

© Copyright 2024 La Tulipe Jaune - Powered by Lightspeed