Disclaimer

Disclaimer
In deze disclamer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website van La Tulipe Jaune
  • de gebruiker: u, de gebruiker (bezoeker) van de website van La Tulipe Jaune
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • de content: alle in de website van La Tulipe Jaune aanwezige inhoud

Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt.
De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsten dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
Wij behouden ons alle rechten voor.

© Copyright 2024 La Tulipe Jaune - Powered by Lightspeed