Disclaimer en Privacy

Disclaimer
In deze disclamer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website van La Tulipe Jaune
  • de gebruiker: u, de gebruiker (bezoeker) van de website van La Tulipe Jaune
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • de content: alle in de website van La Tulipe Jaune aanwezige inhoud

Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt.
De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsten dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
Wij behouden ons alle rechten voor.

Privacy
De bij aanmelding als klant van La Tulipe Jaune gevraagde persoonlijke (zakelijke) gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van wet of rechterlijke uitspraak.

Deze gegevens worden gebruikt om de door u geplaatste bestellingen te verwerken, u te informeren, te leveren en te factureren, inclusief incasso. Hiervoor zijn uw gegevens opgeslagen in ons klantenbestand en boekhouding.U heeft altijd de mogelijkheid deze gegevens op te vragen, te wijzigen of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

Indien u geen prijs (meer) stelt op het ontvangen van informatie per mail, kunt u zich afmelden door middel van het contactformulier.

U dient zich ervan bewust te zijn dat La Tulipe Jaune niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites die via een link op onze website bereikbaar zijn. 
 
Indien u vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

© Copyright 2018 La Tulipe Jaune - Powered by Lightspeed